Ana içeriğe atla

ALGI YÖNETİMİNDE KULLANILAN 9 METOD.Algı yönetimi konusunda araştırmalar yaptıkça bunun son derece sistematik bir şekilde uzun bir zamandan beri dünya çapında uygulanan bir sistem doğrultusunda uygulandığını görmekteyiz. İnsanoğlunun diğer insan kitleleri üzerinde kontrol gücü elde etmeye çalıştığı tarih öncesi zamanlardan beri her zaman küçük yönetici gruplar büyük insan kitlelerinin zihinlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmışlardır.

Bugün baktığımız zaman insanlar üzerindeki kontrol mekanizmaları fizisel kaba güce dayanan mekanizmalar değildir. Bilim ve teknoloji tekelini eline alan küçük bir yönetici grup tüm dünyada insanların psikolojilerini son model teknolojik araçlarında yardımıyla yönlendirmektedirler. Algı yönetimi artık kısa süreli uygulamalar şeklinde değil sürekli devam eden "normal" bir durum olmuştur. Bu konuda üzerinde uygulanan teknikleri bilmeyen insanlar "normal" ve "özgür" hayatlar yaşamalarını sanmalarına rağmen aslında koca bir makinenin kontrolü altında "günlük hayatlarını" yaşamaktadırlar.

Modern Algı yönetimi teknikleri teknolojik ve psikolojik araçlar kullanan “tekno – psikolojik” bir olgudur. Bu olgunun teknolojik imkanlarına karşı bireylerin karşı koyması pek mümkün değilse de Algı Yönetiminin kullandığı metotlar üzerine bilgilendirilmiş insanlar “psikolojik” faktörlere direnç gösterebilme şansına sahiptir. Bu sebeple bu tür yazılarla vasıtasıyla insanların bilinçlendirilmesi son derece önemlidir. Özellikle reklamcılık ve siyasi propaganda Algı Yönetimi konularında bilinçli insanların kendilerini koruyabilmesi çok daha imkan dahilindedir. Ancak unutmamak lazımdır ki askeri-sanayi yapılanmalar kullandıkları Algı Yönetimi metotlarını sürekli geliştirmekte ve neredeyse her sene kullandıkları tekniklere eklemeler yapmaktadırlar. Özellikle bizim gibi bu konularda uzmanı çok az olan ve olan uzmanlarını da kullanmayan ülkeler çok daha büyük tehdit altındadır.
Şimdi gelelim Algı Yönetimi Metotlarının kullanıldığı bazı alanlara.

1.Eğitim

Algı yönetiminin en açıktan yapıldığı ama bir çok insanın da bir o kadar farkında olmadığı alan Eğitim alanıdır. Çocuklar yaşlarının küçüklüğü ve beyinlerinin gelişme aşamasında olmasından dolayı en kolay etki altına alınabilen hedeflerdendir bu yüzden tarih boyunca her iktidar öncelikle Eğitim Alanındaki Algı yönetimine önem vermiştir.

Eğitim alanında Algı Yönetiminin amacı  “çocukları bilgilendirmek” görüntüsü altında onların zeka seviyeleri ve becerilerini belli standartlara göre dondurmak ve büyüdükleri zaman itaatkar, fazla derin düşünmeyen, kendisine her söylenene ve yapılan her propagandaya çok sorgulamadan inanan modern kölelere dönüştürmektir. Özellikle son elli yılda hiçbir ülkeden “deha” veya “mucit” sıfatlarına uygun sıra dışı insanların çıkmamasının sebebi budur. Bir Da Vinci, Newton, Tesla veya Einstein artık sistemin pençelerinden kendilerini kurtaramamakta ve daha çocukken eğitim sistemi içine atılıp “zihinleri” standart hale getirilmektedir. Sistemin idarecileri kendi çocuklarını ve mensuplarını son derece “özel” okullarda eğitmekte ve onlara daha hayatlarının başında zihinleri sıfırlanmış kitleler karşısında avantaj vermektedirler. 

Aslında Algı Yönetimi iyi niyetli uygulansa öğrencilerin başarı seviyesi oldukça yükselebilir ve bir ülkenin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan malzemesi oldukça üst seviyede ortaya çıkartılabilir.

2. Reklam ve Siyasi Propaganda

Tüketim kültürünü üretilmesinin mucidi Edward Bernays denen Amerika’nın ilk halkla ilişkiler uzmanı diyebileceğimiz adamdır ve bu adam insanların kendileri hakkındaki düşüncelerini hedefleyerek isteklerini ihtiyaca dönüştürmenin gücünü keşfetmiştir. İlk denemelerini sigara reklamlarında yapmıştır. 1928 senesinde yazdığı ve herkese okumasını tavsiye ettiğim “Propaganda” kitabında (ne acayiptir bu kitabı bana üniversitedeki bir hocam mezun olduğum gün hediye etmişti, adam ileri görüşlüymüş) Propagandanın “görünmez devletin yürütme gücü” olduğunu söylemiştir. 

Bugünkü devlet yapılanmalarına baktığımız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz. Medya gücünün tamamen tekelleşmesi ve büyük sermayenin eline geçmesi zaman içinde Basın ve Medyayı tamamen iktidarların bir propaganda gücü haline dönüştürmüştür.
Yazılı, görsel Medya, filmler, diziler ve Internet bugün öylesine komplike bir yapıya ulaşmıştır ki tamamen akıl ve mantık dışı bir mesajı bile bu iletişim kanallarını senkronize şekilde kullanarak insanlara “tartışılmaz doğru” olarak kabul ettirmek mümkündür. Bu mesajların ezici gücü ve kullandıkları Algı Yönetimi teknikleri karşısında Internet üzerinden yayın yapan bağımsız kanallarda etkili olamamaktadır.

Aynı mesaj karşınıza farklı şekillerde ve farklı iletişim kanalları üzerinden verildiği zaman insan zihinlerinde olağanüstü bir etki yapar. Bu tekniklere bir de bilinçaltı etkileme metotlarını eklerseniz bugün bu büyük Propaganda mekanizmasının kitlelere yutturamayacağı yalan yoktur.

3. Gelecek Programlama
Bu konu ülkemizde pek bilinmez ve pek de tartışılmaz. Gelecek programlama şudur. Siz bundan yirmi sene sonra gündeme alacağınız bir konuya kitlelerin vereceği tepkiyi yumuşatmak ve onları alıştırmak için film ve dizilerle bu konuyu onların gündemine sokarsınız. Bunların bir kısmı “bilim kurgu” adı altında insanlara verilir. Bugün yaşadığımız bazı olayları bundan beş on sene önce izlediğiniz bir film veya dizide görmüş olmanız inanın tesadüf değildir.

4. Spor, Siyaset ve Din
Bu başlık size ilk bakışta itici gelebilir. Bana Spor gibi bir eğlencenin yanına nasıl siyaset ve dini koyarsın diyebilirsiniz ancak Algı Yönetimi metotları içinde bu kavramlar benzer şekillerde ele alınır. Buradaki ana fikir şudur. Böl ve Yönet.  İnsanlar ilk yaratıldıkları günden bu yana hayatta kalmak için hep gruplar halinde hareket etmişlerdir çünkü vahşi doğa şartlarında bir insanın hayatta kalması kendisine destek olan bir grubun varlığına bağlıydı. Bu sebeple bir gruba ait olma ve diğer grupları yenerek onlara hakim olma dürtüsü insanların bilinçaltına işlemiştir.

Spor müsabakaları özellikle Futbol gibi takım sporları insanların kabile dürtülerine hitap eder ve kendilerini bir takımın taraftarı olarak tanımlarlar. Basit bir oyun için insanların birbirlerini bile öldürecek kadar fanatikleşmesinin sebebi budur.

Siyaset ve Din de aynı şekilde insanların gruplaştıkları kavramlardır. Buradaki amaç uygun algı yönetimi teknikleri kullanarak insanları Siyasi, Dini ve Sportif gruplara bölerek onların birbirlerine düşmanlaşmasını sağlamaktır. Böylece birbirleriyle mücadele edip didişmekten boğazlarına takılan zincirin esas sahiplerini fark bile etmezler.  Terör ve Savaşların alt planına bakarsanız mutlaka önceden farklı gruplara bölünerek birbirlerine düşmanlaştırılmış insan grupları görürsünüz.

5. Yiyecek, Su ve Hava
Yediğiniz, içtiğiniz ve soluduğunuz her şeyde özel olarak konumlandırılmış kimyasal maddeler bulunur ve bunlar beyin kimyanızı değiştirerek sizi daha yumuşak başlı ve aklını kullanamayacak hale getirir. Bunun ispatı için yiyip içtiklerinde kimyasal oranı daha az insanlarla bu kimyasallar daha fazla insanların arasındaki davranış farklarını gözlemlemenizi öneririm.

Özellikle yapay gıdaların içindeki maddeler koca insan kitlelerinin odaklanmakta problem yaşayan ve motivasyonu düşük bezgin insanlara çevirir. Bunun doğru olduğunu anlamak için sadece bir ay ağzınızdan insan yapısı hiçbir besin sokmayın. Yani paketlenmiş ve fabrikada üretilmiş hiçbir şey yiyip içmeyin. Görün bakın nasıl bir fark yaşıyorsunuz. Bu yapay beslenme yüzünden modern dünyada yaşadığını sanan milyonlarca insan tamamen yumuşak başlı koyunlara dönüştürülmüştür. Ancak tabi sadece diyetinize dikkat etmek yetmiyor. Bu kimyasalları havaya da sıkıyorlar. (Chemtrails konusunu araştırın derim)

6. Uyuşturucular
Her türlü bağımlılık üreten madde ve nesne bu kategoriye girer. Bu içki de olabilir bir türlü gözünüzü alamadığınız ve sürekli kontrol ettiğiniz telefonunuzda. Burada amaç insan kitlelerini mutlaka bir şeylere bağımlı kılmaktır. Bunun dışında insanlarda türlü psikolojik sorunlar uydurup onlara farklı uyuşturucu maddeleri (ilaç) olarak verip alıştırmakta mümkündür. Bağımlılık üreten madde ve psikiyatrik ilaçların kullanımı oranları korkunç boyutlardadır.

7. Elektromanyetik spektrum.
Tüm etrafımız telefon, televizyon , wireless, telsiz sinyalleri gibi on binlerce farklı sinyalle doludur. Koca bir elektromanyetik çorbanın içinde pişen minik köftelere benziyoruz. Büyün elektromanyetik sinyallerin beyniniz üzerinde etkisi olmadığını iddia etmek komikliktir. Ama dikkat edin bu konularda doğru dürüst hiçbir uyarı halka ulaşmaz. Bugün elektromanyetik dalgalarla insanlara halüsinasyonlar ve hayaller bile gördürmek mümkündür. Tüm dünyaya yayılmış baz istasyonları sayesinde artık ormanın ortasına medeniyetten uzak yaşayan insanları bile elektromanyetik dalgalarla etkilemek mümkündür.

8. Televizyon ve Bilgisayar

Televizyonlardan yayılan görüntü ve ses frekansları sayesinde insanların beyninde çeşitli tepkiler almak mümkündür. Bazen televizyon karşısında hiç uykusuz olmamanıza rağmen bir anda uykunuzun geldiği durumlardan hepsi değil ama bazıları “planlanmış” olabilir.  İnsanlar bu tür uyku durumlarında bir tür hipnoza sokulup kendilerine gönderilen mesajları sünger gibi alabilirler. Televizyon yapısı gereği gözün görebileceğinden çok daha hızlı görüntüler geçebilir. Aynı sistem bilgisayar ve telefon oyunlarında kullanılır. Oyunlardaki ekstra bir özellik bu oyunları oynayanların gerçekle bağını kopararak çok daha kolay telkin edilebilir hale getirebilmesidir. Bugün Amerika’da eline silah alıp toplu katliamlar yapan bazı gençlerin ciddi şekilde oyun bağımlısı olduğu bilinmektedir.

9. Nanobotlar

Nanabotlar zerre küçüklüğünde robotlardır ve Nanoteknoloji şu an bunlar üzerinde çalışmakta. Yapılan çalışmalardan bazıları bu toz zerresi küçüklüğündeki robotları nefes alma yoluyla insan beynine sokarak orada bir takım reaksiyonlar oluşturmak üzerine. Örneğin farkında olmadan beyninize sokabilecek nanobotlar beyninizin farklı bölgelerini çeşitli elektrik sinyalleriyle uyararak sizi aniden saldırganlaştırabilir veya tüm enerjinizin tükenmesine sebep olabilir. Ya da bazı eylemleri yapmanızı sağlayabilir. Bu konu hakkında şu an çalışılıyor ama hangi aşamada olduğu konusunda pek bilgi ortaya çıkmıyor.

Sonuç olarak insanların zihnini etkileme teknikleri ve Algı Yönetimi hiç de öyle basit ve hafife alınabilecek bir konu değildir. Ancak üzülerek söylemem gerekir güzel ülkemde bu konuda elimden geldiğince insanları bilgilendirmeye çalışmama rağmen yeterince etkili şekillerde insanlara ulaşamıyoruz. Çünkü bizim gibi insanlara televizyonlarda, gazeteler de kapalı. Bu iş o kadar komik duruma geldi ki aynı insanları haftanın farklı günleri farklı televizyon programlarında görebiliyorsunuz. Tüm sistemi elli kişi üzerine kurmuşlar. Problem değil ancak bugün umursamadığınız bu tür konular yarın kafanıza koca bir dağ şeklinde düşecektir. İşte o zaman kimse ağlamasın ve o zaman hamasi nutuklar da kimseyi kurtaramaz.  Dünyada mücadele ediyoruz dediğiniz güçler şu anda Algı Yönetimine milyonlarca dolar harcıyorlar. Amerikan ve Avrupa şirketleri bu konularda özel departmanlar kurdu. Ama bizim ne devletimiz ne de milyon dolarlık şirketlerimiz sanki böyle bir olgu yokmuş gibi davranıyor.

Uzaktan üzerinize gelen koca bir kamyon yokmuş gibi davranır ve marşlar söyleyerek üzerine yürümeye devam ederseniz ne olacağını anlamak için alim olmaya gerek yoktur.

Sevgilerimle
Aydın Serdar Kuru


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

PSİKOLOJİK BASKI TEKNİKLERİ

PSİKOLOJİK BASKI TEKNİKLERİ Sevgili dostum, Bugün üzerinde uygulanıyor olabilecek yada gelecekte karşı karşıya kalabileceğin bazı psikolojik baskı tekniklerinden örnekler vermek istiyorum. Her zaman dediğim gibi seni ancak bilmediğin yumruklar devirebilir ama geldiğini gördüğün her tür saldırıya karşı önlem alabilirsin. 1 ) Öncelikle üzerinde psikolojik olarak baskı kurmaya çalışan insanlardan acıma falan bekleme. Yaptıklarında da bir mantık filan arama. Neden benim üzerime geliyorlar gibi saçma sorular seni sadece daha zayıflatır. Bu tür şeytanlar başka insanların acılarından beslenir. Sen ne kadar acı ve sıkıntı çekersen o oranda zevk alırlar. Öncelikle böyle bir saldırıyı mantığınla çözmek için zaman kaybetme. Zaten sen baskı görmen için bir sebep aradıkça kendi kendini de suçlamaya başlarsın, bu da tam saldırgan manyağın istediği şeydir. Çünkü kendini suçladıkça acın daha da artar ve acın arttıkça o pisliklere daha fazla zevk verirsin. 2) Sana saldıranlar genelde sosyop

BAZI ERKEKLER GÜÇLÜ KADINLARDAN NEDEN HOŞLANIR ?

BAZI ERKEKLER GÜÇLÜ KADINLARDAN NEDEN HOŞLANIR ? Selamlar dostlar, Tabi şimdi bu durumun altında da gene psikolojik sebepler var. Ailenizin algı yönetimi uzmanı olarak bu konuyu irdeleyelim efendim. Olgunluk ve Bağımsızlık: Güçlü kadınlar genellikle kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız ve olgun bireyler olarak görülürler. Bu tür bir olgunluk ve bağımsızlık, birçok erkeği etkileyebilir, çünkü bu, bir ilişkide karşılıklı saygı ve eşitlik anlamına gelir. Geleneksel kadın rolünde çocuksuluk ve erkeğe bağımlı olma yüklendiği için bir çok erkek bu rolden rahatsızlık duyabilir. Güçlü kadın erkeğin bu ihtiyacını görebilir. Dengeli İlişkiler: Güçlü bir kadın, ilişkide dengeli bir ortaklık kurma eğilimindedir. Bu, ilişkinin her iki tarafının da eşit sorumluluk taşıdığı, bir tarafın diğerine bağımlı olmadığı bir ilişki anlamına gelir. Bazı insanlar kendi avantajlarına bile olsa dengesiz denklemlerden rahatsız olurlar bu sebeple böyle bir erkek gerçekten dengeli bir ilişki kurabileceği kadı

KARANLIK TARAFINI YÖNETMEK : CARL JUNG'DAN BAŞARI İÇİN 5 ADIM

KARANLIK TARAFINI YÖNETMEK : CARL JUNG'DAN BAŞARI İÇİN 5 ADIM  Sevgili dostlar, Bugün size psikoloji allamesi ve ulema-i-ekber Carl Jung hazretlerinin gölge kavramından bahsedeceğim. Ailenizin algı yönetimi uzmanı olarak amacım içinizdeki kötü çocuğu ve "senden adam olmaz" dedikleri zaman bahsedilen "adam olmayacak" kısmınızı nasıl güzel işlere ve başarının kırmızı halılı ve altın varaklı yollarına yöneltirsiniz konusundan bahsedeceğim. Carl Jung efendi bakalım neleri tavsiye etmiş. Adım 1 : GÖLGEN İLE YÜZLEŞ Carl Jung hazretlerinin "gölge" kavramı, kişinin bilinç dışında bıraktığı ve kabul etmekte acayip zorlandığı kişilik özelliklerini ifade eder. Örneğin, belki de eleştirel veya yargılayıcı bir yanınız var ve bu genellikle stresli durumlarda belirginleşiyor. Yani stresli durumlarda başlıyorsunuz millete laf sokmaya, arkasından eleştirmeye veya kendiniz dışında herkesi aptal ilan etmeye. Ama normal zamanlarda pamuk gibi ponçik gibisiniz. İşte bu seni